Daily Archives: 27 abril 2014


Reflexions i claus sobre l’ordenació del territori

A resultes de la preparació de la redacció del Pla Director Urbanístic Metropolità de Barcelona, ha aparegut publicat recentment a sostenible.cat un article d’opinió de Ramón Folch. A l’article, Folch realitza una sèrie de reflexions territorials bàsiques per a entendre i afrontar processos de planificació en el context actual i futur. En aquestes línies voldria […]

Panorama-5