About me


MJ-pirineuEnglish version:

Maria Josep Ripoll Berenguer is a Geographer and Landscape Architect. She has a passion for landscape management, and has worked relentlessly in the field from the backyard-sized projects to county-sized management plans. She has won an essay award for her first book about urbanistic pressure over coastal areas, and has a Master’s degree in Landscape Architecture by the Polytechnic University of València.

She is an outspoken and reliable girl, but eager to relax herself in a hellish cardio workout or baking some delicious desserts.

You can reach her at ripollberenguer [at] gmail [dot] com

 

 

En català:

Maria Josep Ripoll és geògrafa per la Universitat de València (UV), Diploma d’Estudis Avançats en geografia física i evolució del paisatge per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  i Máster en Jardineria i Paisatge per la Universitat Politècnica de València (UPV).
Però sobre tot és de la Marina Alta i s’estima el seu territori.  Li apassionen els temes que tenen a veure amb el paisatge. Ha treballat en  diferents  projectes relacionats amb la gestió territorial i del paisatge; projectes d’escala regional, local però també a micro-escala, desenvolupats en llocs diversos: a la Marina, a València i a Catalunya. La seua primera publicació sobre pressions i conflictes territorials en el litoral de la Marina Alta fou guanyadora del premi d’assaig Vila de Benissa.
És muntanyera i corredora, sense pèls a la llengua però algú amb qui es pot comptar. La seua principal debilitat són els dolços.
Per a saber més la podeu convidar a berenar: ripollberenguer [at] gmail [dot] com