Entendre l’aigua com a patrimoni de tots


Sense dubte, quan parlem d’aigua, estem parlant de moltes altres coses. Açò és així perquè l’aigua té múltiples usos i funcions, és bàsica per a la vida, és perillosa en moments de pluges torrencials, i sobre ella conflueixen molts interessos. Tot plegat provoca que la seua gestió siga en essència complexa.pluja siraf72

La forma tradicional de gestionar l’aigua té molt a vore amb el model d’ocupació del territori, i amb la idea d’apropiació, d’incrementar l’oferta dels recursos disponibles a qualsevol cost. L’aigua no s’ha contemplat mai com a variable limitant a l’hora de prendre decisions d’impacte territorial. A més, la contraposició d’interessos en la gestió de l’aigua genera conflictes, sobre tot en moments d’escassetat o sequera. A la nostra comarca ho sabem bé, només cal recordar la coneguda “Guerra de l’Aigua” dels anys 80.

No obstant, des de l’any 2000 hi ha un important viratge en la política d’aigües a nivell europeu amb l’aprovació de la Directiva Marc d’Aigües. S’introdueixen per primera vegada mesures per a l’anomenat “Govern de les Aigües”. L’aigua acompleix funcions ecològiques, territorials, paisatgístiques, socials, econòmiques, patrimonials, d’identitat, etc. Aquest caràcter polièdric li atorga un valor col·lectiu, compartit pel conjunt de la societat i que va molt més enllà de l’aigua com a simple recurs econòmic. L’aigua s’ha d’entendre llavors com a un patrimoni que s’ha de protegir.

A nivell local i comarcal, cal un canvi de visió en sintonia amb la Directiva d’Aigües:

  • Entendre que l’aigua és patrimoni de tots i que cal vetllar per la seua qualitat.
  • Implantar criteris de governança participativa en la gestió de l’aigua per tal d’evitar conflictes i dotar a les decisions en matèria d’aigües de transparència i legitimitat social. Aquest fet significa involucrar al públic en general i als grups d’interès afectats per les decisions.
  • Aplicar una visió estratègica i integral a la gestió de l’aigua. Apostant per una planificació comarcal o supramunicipal, amb perspectiva de futur i introduint la gestió de les aigües en les polítiques territorials.

El repte no és senzill, però ens trobem davant una nova realitat territorial i social, complexa i incerta, amenaçada pel canvi climàtic i que exigeix noves solucions. Estem preparats pel desafiament.

 

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Sou un humà? empleneu l\'operació següent / Are you a human? please fill the form below *